Home Bio Video Events Shop ContactYouTube
‘NA PALUMMEDDRA RUSSA
by Pino Cariati

‘Na Palummeddra russa m’ha parratu di tia
M’ha ricurdatu quannu tu, pazziŗvasi ppi mia
M’ha dittu ca iu sugnu statu ‘nu suonnu dispiratu
E ca tu chiru suonnu, ancora, nun ti l’ha’ discurdatu

‘Na Palummeddra russa m’ha fattu cumpagnia
L’haju tinuta ‘n vrazza cca, ppi ci parra’ di tia
Ch’haju dittu ca ppi mia si’ stata ‘na gioia dispirata
E ca di tannu chira gioia nun m’ha cchiý abbannunatu

Rapila la finestra, nun la fa’ stari fora
Ca ‘sa palumma pazza veni ppi ti tucca’ lu cori
Jocala ‘sa partita, nun ti firmari ancora
Ca lestu fishca l’arbitru e a nua ni caccia fora


‘Na Palummeddra russa m’ha parratu di tia
M’ha dittu ca ti mancu sempi, cumi tu manchi a mia
M’ha dittu ca iu sugnu statu ‘n’amuri dilicatu
E ca di tannu chir’amuri, nun t’ha chiý abbannunata

‘Na palummeddra russa m’ha fattu cumpagnia
L’haju tinuta ‘n vrazza cca, cumi tinissi a tia
Ch’haju dittu ca ppi mia si’ stata ‘n’amuri dispiratu
E ca di tannu chir’amuri m’ha sempi accumpagnatu

…E rapila ‘sa finestra, nun mi lassari fora
Ca c’Ť ‘nu vientu friddu ca, ca mi gela ru cori
JÚcala ‘sa partita, mžntici anima e cori
Prima ca fishca l’arbitru, ti vuogliu amari ancora

…………

…E rapila ‘sa finestra, nun mi lassari fora
Ca c’Ť ‘nu vientu friddu ca, ca mi gela ru cori
JÚcala ‘sa partita, mžntici anima e cori
Puri ca fishca l’arbitru, ti vuogliu amari ancora
.